ESG obejmuje czynniki związane z ochroną środowiska, kryteriami społecznymi oraz ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social and Governance). Nowoczesne biura, które dążą do zrównoważonego rozwoju, wdrażają standardy ESG, m.in. ubiegają się o zielone certyfikaty i proponują rozwiązania korzystne dla przyrody. Łąki i pasieki na dachach to jedne z ciekawszych realizacji w duchu ESG, które realnie i pozytywnie wpływają na środowisko.

Firmy, dla których ważne są ideały ESG, mają wizerunek innowacyjnych. W oczach inwestorów, którzy oceniają przedsiębiorstwa holistycznie, takie elementy jak zielone certyfikaty i wdrożone technologie ekologicznego budownictwa to wartość pozafinansowa, brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Nic dziwnego, że wiele organizacji decyduje się na adaptację założeń zrównoważonego rozwoju i wprowadza rozwiązania korzystne dla pracowników oraz dla środowiska naturalnego.

Najlepsze rezultaty możemy osiągnąć przez planowanie na wczesnych etapach projektowania. Wysokość pomieszczeń, duże przeszklenia i związane z tym doświetlenie światłem naturalnym, systemy BMS, aranżacja żywej roślinności, ekologiczne materiały wykończeniowe – decyzje dotyczące tych elementów deweloperzy podejmują, zanim jeszcze powstanie obiekt w duchu zrównoważonego rozwoju – już podczas opracowywania koncepcji. Innym, bardzo wdzięcznym rozwiązaniem, które realnie wpływa na stan środowiska, są łąki i pasieki.

Łąki i pasieki w nowoczesnych biurach

Tego, jak istotne miejsce w ekosystemie zajmują pszczoły, nie trzeba nikomu szczegółowo opisywać Warto jednak przypomnieć o tym, że łąki i pasieki, które sprzyjają obecności pszczół, mogą istnieć nie tylko na terenach podmiejskich czy wiejskich, ale także w środku miasta. Paradoksalnie, pszczoły lubią obszary miejskie, blisko parków, łąk, zieleni, a z dala od pól i pestycydów, które najbardziej im szkodzą.

Kilka lat temu MIX GROUP, jako pierwszy deweloper biurowy w Krakowie, przystąpił do projektu Pasieka Kraków i nawiązał współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Zrzeszeniem Pszczelarzy Krakowskich. W efekcie zamontowano pierwszą w Krakowie pasiekę na dachu biurowca. A dokładniej na dachu biurowca przy ul. Jasnogórskiej 9 (Bronowice Business Center 9-11). W pięciu ulach zamieszkało wówczas około dwustu dwudziestu pięciu tysięcy pszczół.
Powodzenie tego działania sprawiło, że MIX GROUP zdecydowała się na umieszczenie kolejnej pasieki – tym razem na dachu biurowca przy ulicy Wielickiej 72.

Co dają pasieki na dachach nowoczesnych budynków biurowych? Wkład w podtrzymanie ginących gatunków, szerzenie świadomości ekologicznej, nie tylko wśród najemców czy pracowników, ale też społeczności lokalnej. To także wkład w projektowanie zurbanizowanej przestrzeni w sposób odpowiedzialny.

Łąki kwietne stanowią proekologiczną alternatywę wykorzystywaną przez deweloperów na zagospodarowanie terenu wokół budynku w duchu ESG. Zamiast trawnika inwestorzy decydują się, by w miejskim krajobrazie powstały tętniące życiem, bioróżnorodne łąki. Dają one schronienie zwierzętom, pozwalają na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami i obniżenie emisji CO2, zatrzymują wodę i są dużo łatwiejsze w utrzymaniu niż standardowy trawnik.

Dobrze kreowana przestrzeń miejska jest przyjazna dla ludzi, ale też przyrody. Wykorzystanie powierzchni dachu na żywą zieleń i pasieki oraz utrzymywanie łąk kwietnych to przykłady świadomych kroków, jakie podejmują deweloperzy, w celu bycia elementem realnej zmiany.

Telefon
+48 574 456 004,
+48 606 194 285,
+48 574 456 752
E-mail:
wynajem@mixbiura.pl