COVID-19

Formularz zgłoszeniowy Covid-19

W przypadku wystąpienia Covid-19 u pracowników firm zlokalizowanych w naszych obiektach prosimy o natychmiastowe zgłoszenie na podane w informacji telefony i maile oraz przedstawiamy do wykorzystania załączoną ankietę. Na podstawie powyższego zarządzimy dezynfekcję na terenie obiektu, którego zgłoszenie dotyczyło. Dbajmy o siebie i nasze otoczenie!

  Dane zgłaszającego

  Imię i nazwisko
  Stanowisko w firmie
  Telefon komórkowy
  Adres e-mail

  Dane spółki

  Nazwa
  Adres
  Numer telefonu
  Adres e-mail

  Zgłoszenie przypadku zakażenia

  Kiedy i u kogo stwierdzono zakażenie (Data, funkcja wskazanej osoby)
  Kiedy wskazana osoba przebywała na terenie biurowca i w samym biurze

  W jakich obszarach budynku przebywała osoba zakażona
  Czy choroba została potwierdzona testem (TAK/NIE)

  [honeypot recaptcha-564]

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z COVID-19

  Uprzejmie prosimy, jeżeli wśród Państwa pojawi się przypadek zachorowania lub podejrzenia choroby COVID-19 o:

  1. natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Wynajmującego (tel. 728 376 917 lub 662 015 145 lub 608 594 432 lub 606 194 285) z podaniem nazwy Najemcy, adresu lokalu i terminu w którym przebywała tam chora osoba,
  2. Wynajmujący przekaże tą informację innym Najemcom tego budynku i powiadomi ich o podjętych działaniach w związku z zaistniałą sytuacją oraz przystąpi w trybie pilnym do odkażania części wspólnych budynku i w ramach uzyskanych możliwości pomoże w odkażeniu lokalu Najemcy w którym przebywała chora osoba.

  3. po dokonaniu odkażenia powiadomi Najemców budynku.


  Przypominamy jednocześnie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, który nakazuje
  :

  Jeśli masz takie objawy, jak:

  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,

  zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

   

  Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.


  Jeśli masz takie objawy:

  • zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej  i powiedz o swoich objawach;

  • własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

  Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

  Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każda osoba manifestująca objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

  Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

  Więcej bieżących informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie:
  ul. Makuszyńskiego 9 | 31-752 Kraków
  Godziny: 
  07:00-15:00

  Telefony:
  12 684 40 33, 12 684 40 32, 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133, 602 263 605, 600 876 214, 12 644-93-72, 12 644-99-64, 12 684-40-35, 12 684-40-99

  poza godzinami pracy
  12 684 40 32, 12 684 40 33, 602 263 605, 600 876 214

  Telefon
  +48 574 456 004,
  +48 606 194 285,
  +48 574 456 752
  E-mail:
  wynajem@mixbiura.pl