Contact

Contact us

Company details

MIX Biura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków NIP 676-20-17-166 • REGON 351321092 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000488645

© Copyright - Mix Biura | www.mixbiura.pl