Pracę biurową czekają zmiany. Niektóre państwa europejskie już testują krótszy tydzień pracy. Zamiast w pięć, pracownicy wypełniają obowiązki służbowe przez cztery dni bez wpływu na wynagrodzenie.

Skrócenie czasu pracy ma pozytywne strony takie jak: większa wydajność przy większej koncentracji pracowników na wykonywanych zadaniach, poprawa samooceny zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego tendencja skrócenia tygodnia pracy jest coraz wyraźniejsza i wielu pracowników oczekuje tego od organizacji.

Jeśli dodamy do tego potrzebę pracy hybrydowej i elastycznych godzin pracy, które umożliwiają osobom zatrudnionym łączenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi, mamy szereg wyzwań, którym firmy muszą sprostać.

Preferencje pracowników wymagają elastycznego najmu

W obliczu takich zmian i oczekiwań społecznych praca biurowa musi transformować, a z nią zmienia się przestrzeń, w której praca jest wykonywana. Elastyczność powierzchni biurowych jest następstwem przemian i koniecznością, dlatego deweloperzy wychodzą naprzeciw potrzebom nowoczesnych firm i umożliwiają im sprawne pogodzenie preferencji pracowników, działalności organizacji z warunkami najmu.

Transformacje wymuszają optymalizację zarówno samego procesu pracy, jak i powierzchni. Firmy, które pracują w oparciu o model hybrydowy i elastyczne godziny pracy, jeśli dobrze planują pracę i wdrażają np. sprawnie działające systemy rezerwacji miejsc pracy na żądanie czy zarządzania dostępną przestrzenią i wolnymi stanowiskami, mogą zmniejszyć wynajmowaną powierzchnię. Nie muszą płacić za metry kwadratowe, z których nie korzystają, bo pracownicy mają krótszy tydzień pracy lub pracują zdalnie. Taka optymalizacja kosztów jest ważnym punktem strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Krótkoterminowość umowy najmu to szansa weryfikacji i optymalizacji rozwiązań

Krótkoterminowa umowa najmu pozwala testować różne modele pracy, a okres najmu wynoszący 12-24 miesięcy tak jak w ofercie MIX SPACE jest dobrym czasem na ich optymalizację. Rosnące potrzeby skrócenia tygodnia pracy, pracy hybrydowej i elastycznych godzin pracy wymagają znalezienia najlepszych rozwiązań. Jest to łatwiejsze z elastycznym podejściem zarówno firm do pracowników, jak i deweloperów do najemców.

Gotowe moduły biurowe to lepsza adaptacja do potrzeb i wzrost skuteczności

Modułowość i elastyczność biur flex daje możliwość adaptacji do zróżnicowanych zadań i stylów pracy. Model pracy hybrydowej wiąże się z rotacją pracowników, która również wpływa na to, że krajobraz biurowy się zmienia i maksymalna elastyczność jest pożądana. Nie tylko biurowiec pełen małych, zamkniętych biur i praca 8-godzinna przy biurku nie odpowiadają aktualnym potrzebom pracowników, także otwarta przestrzeń, w której pracują wszyscy ze wszystkimi, przestaje cieszyć się powodzeniem, ponieważ odbija się negatywnie na wydajności pracowników.

Coraz popularniejszy staje się nowy podział przestrzeni biurowej i nieformalny charakter niektórych jej części. Pracownicy cenią modułowe rozwiązania i chcą mieć wybór miejsca pracy zarówno między biurem a domem, jak i w samej przestrzeni firmowej. To wpływa na poziom motywacji i zaangażowania całego zespołu i odbija się na skutecznej realizacji celów biznesowych. Ważny jest dostęp do przestrzeni relaksu, wygodnej sofy, tarasu lub natury, do ergonomicznego biurka, ale i wysokiego stołu, do focus-roomu – gabinetu z dobrą izolacją rozpraszających dźwięków, jak i do otwartej przestrzeni idealnej na pracę grupową. Gotowe moduły biurowe w ofercie MIX SPACE uwzględniają nowoczesny podział przestrzeni biurowej oraz możliwość dowolnej aranżacji i personalizacji modułów.

Telefon
+48 574 456 004,
+48 606 194 285,
+48 574 456 752
E-mail:
wynajem@mixbiura.pl