Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania, która nie traci na wartości – ochrona środowiska i wspieranie dobrostanu pracowników w organizacjach to wręcz rosnąca potrzeba ostatnich lat. Przekłada się nie tylko na korzyści dla planety czy well-being i efektywność zespołu, ale też długoterminowe korzyści sprzedażowe. Dlaczego CSR powinien być wpisany w założenia marketingowe firmy?    

Z CSR biznes jest bardziej konkurencyjny

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) od lat wpisywany jest w strategie polskich firm. Zgodnie z nią, przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, ale też inwestują w zasoby ludzkie i korzystne dla pracowników środowisko biurowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu z jednej strony buduje relacje wewnątrz firmy, z drugiej wpływa na relacje z otoczeniem, a te z kolei budują solidne fundamenty długoterminowej współpracy. Organizacja zaangażowana w kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego jest zdecydowanie bardziej konkurencyjna. CSR i powiązane z nią postulaty ESG, z którymi identyfikuje się firma, są istotnym czynnikiem pozafinansowym branym pod uwagę przez aplikujących pracowników, inwestorów oraz najemców.

Społeczna odpowiedzialność – długoterminowe relacje

Przy wyborze powierzchni biurowej przedsiębiorstwa zwracają uwagę na zaangażowanie dewelopera w dodatkowe projekty – np. takie wspierające lokalną społeczność. Uznają za wartość, jeśli wynajmujący również realizuje strategię CSR, ponieważ dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób staje się wspólnym celem. Biura aranżowane z myślą o ekologii są spójne z założeniami najemców, a warunki w nich panujące, sprzyjają angażowaniu się w akcje pomocowe i inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Organizacje chętnie podejmują działania proekologiczne i chętnie wybierają powierzchnie, w których spodziewają się dobrej współpracy z właścicielem obiektu w realizacji tych działań. Wspólna aktywność w tym zakresie wpływa na relacje i poczucie przywiązania klientów.

Certyfikacja CSR przyciąga pracodawców i pracowników

Zielone biura potwierdzone certyfikatami to obiekty bezpieczne i zdrowe, a te czynniki są ważne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i kadry zarządzającej. Chcemy pracować w warunkach dobrych dla samopoczucia, wnętrzach o optymalnej wilgotności, wypełnionych zielenią i naturalnym światłem. Pracodawca, który ma świadomość, że w ten sposób przyciągnie talenty do swojego biznesu, będzie chciał taką przestrzeń zapewnić. Deweloper, który ma takie powierzchnie w ofercie i jednocześnie może pochwalić się raportami z realizacji CSR, informuje otoczenie o programach dla pracowników (wolontariaty, rozwój kwalifikacji) lub uzyskanymi certyfikatami ISO (ISO 9000 – system zarządzania jakością czy ISO 14000 – system zarządzania środowiskowego) oferuje konkretną wartość. W efekcie działa nie tylko na rzecz interesów społecznych i ekologii, ale również wzmacnia strategię marketingową firmy.

Telefon
+48 574 456 004,
+48 606 194 285,
+48 574 456 752
E-mail:
wynajem@mixbiura.pl