Kontakt

Napisz do nas

Klikając „wyślij” potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją na temat Ochrony Danych Osobowych

Dane firmy

MIX Biura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

NIP 676-20-17-166 • REGON 351321092
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000488645